ČUVANJE JEZIKA I IDENTITETA

Na kulturnoj večeri „Slovenčina naša“, održanoj 14. lipnja 2016. u Češkom domu u Zagrebu, sudjelovali su polaznici slovačkog jezika, pod vodstvom prof. Stipe Bagarića. Na programu je bila slovačka poezija i književno stvaralaštvo.

Organizator kulturne večeri je Zlatko Jevak, predstavnik slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba, u suradnji s Maticom slovačkom Zagreb, a ovo je još jedan od načina čuvanja jezika i identiteta nacionalnih manjina. Iako su Slovaci malobrojni u RH, oni njeguju svoju kulturu, običaje i jezik, a organizacijom kulturnih večeri to i pokazuju. Na slovačkoj kulturnoj večeri, osim pripadnika slovačke nacionalne manjine, bilo je i ostalih ljubitelja poezije.