U Strasbourgu održan 5. sastanak Upravnog odbora zajedničkog projekta Europske komisije i Vijeća Europe „Unaprjeđenje ljudskih prava i zaštita manjina u Jugoistočnoj Europi „

Izvor: ljudskaprava.gov.hr

U Strasbourgu je 12. listopada 2016. godine održan peti sastanak Upravnog odbora zajedničkog projekta EK i VE pod nazivom „Unaprjeđenje ljudskih prava i zaštita manjina u Jugoistočnoj Europi“, na kojem je u ime Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovala Bahrija Sejfić, pomoćnica ravnatelja Ureda.

Cilj ovog projekta je poboljšanje dostupnosti manjinskih prava na različitim razinama vlasti sukladno standardima Vijeća Europe, prije svega sukladno Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina i Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima. Projekt je usmjeren i na otklanjanje prepreka s kojima se suočavaju manjine kako bi mogle u potpunosti uživati svoja prava.

Proračun projekta iznosi 2.800.000 EUR i u cjelini je financiran iz sredstava Europske unije. Projekt u trajanju od 30 mjeseci započeo je 2014. godine, a u studenom ove godine planiran je njegov završetak. Tijekom implementacije projekta dodijeljene su donacije za potporu 36 općina u šest zemalja koje kao korisnici sudjeluju u provedbi projekta : Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Makedonija i Kosovo. U Republici Hrvatskoj odabrane su najbolje projektne ideje koje su predložili Grad Pula, Grad Čakovec, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Bogdanovci, Općina Gračac i Grad Pakrac.

Kao primjer dobre prakse u Republici Hrvatskoj odabran je projekt Grada Pule –SAMPLE koji se odnosi na promicanje dvojezičnosti u gradskoj upravi.