Sanela Kantarević, predsjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine i zamjenica predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije

Cilj mi je okupiti mlade Bošnjake

Dvije funkcije obavlja SaSANELA KANTAREVIĆnela Kantarević; zamjenica je predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije i predsjednice Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Iako je frizerka po zanimanju, taj posao će zasad pričekati jer je Sanela maksimalno angažirana na realizaciji programa i projekata nacionalnih manjina Zagrebačke županije. Najveća podrška u tome poslu joj je obitelj, a Sanelin cilj je uključiti što više mladih Bošnjaka u Vijeće kojim presjeda, te pomoći da se oni koji se izjašnjavaju kao muslimani, izjasne kao Bošnjaci. S druge strane kao zamjenica predsjednika Koordinacije želi ujediniti sve pripadnike nacionalnih manjina županije na zajedničkim projektima.

Sanela Kantarević u Vijeću realizira programe, organizira sastanke, pomaže pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine u rješavanju problema s institucijama, a u Koordinaciji je zamjenica predsjedniku Imbri Berkešu.

U Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu ima oko osam tisuća Bošnjaka. No, to ipak nije točan broj jer se dio njih nije izjasnio Bošnjacima nego muslimanima.

Imaju otpor prema pojmu Bošnjak i zato se izjašnjavaju kao muslimani. Teško je starijem čovjeku objasniti da ne gubi religiozni identitet ako se izjasni kao Bošnjak. Često održavamo tribine o toj temi u Islamskom centru u Zagrebu. Objašnjavamo činjenicu da prema popisu stanovništva nisu nacionalna manjina, nego tek mogu pripasti manjini ako se izjasne da su Bošnjaci. Oni koji se izjašnjavaju kao muslimani i žele neki problem riješiti pomoću bošnjačkih udruga, ne mogu dobiti pomoć jer po zakonu nisu pripadnici nacionalne manjine. Islam je religija i svi koji joj pripadaju su muslimani. Ali nisu samo Bošnjaci muslimani, nego i neki Albanci, Romi i Makedonci…. Kad im sve to objasnim, onda oni najnepovjerljiviji pitaju zbog čega hodža kaže “braćo, muslimani“? Nakon obrazloženja da njihova vjera nije ugrožena, neki se ipak izjasne kao Bošnjaci – kaže Sanela Kantarević.

U Vijeću su vijećnici iz Zaprešića, Brdovca, Dugog Sela, Svete Nedelje i Samobora, a Sanela Kantarević kaže da je veliki problem ljude s tako velikog područja skupiti na jedno mjesto na području županije, stoga se najčešće sastaju u Zagrebu.

Drugi problem je što neki ljudi ne žele ulaziti u vijeća jer misle da je to nešto ‘onako’, da se to njih ne tiče i da to ne trebaju. Cilj mi je da se svi uključe i da što više mladih Bošnjaka ulazi u Vijeće i okupljaju se međusobno jer tako imaju perspektivu za napredak – kaže Sanela Kantarević koja surađuje s udrugom „Majke Srebrenice“ i brojni pripadnici bošnjačke nacionalne manjine svakog 29. svibnja, kada je Dan Srebrenice, posjećuju taj grad i odaju počast žrtvama genocida.

Na kulturnoj razini najviše smo orijentirani prema gradu Zagrebu u kojem djeluje KUD „Sevdah“ koji ima i članova četverogodišnjaka. A s Vijećem bošnjačke nacionalne manjine Zagreba surađujemo na pokretanju učenja bosanskog jezika – kaže Sanela Kantarević kojoj se neki pripadnici bošnjačke nacionalne manjine žale da ne mogu dobiti posao zbog svoje nacionalnosti.

Autor: Slavica Šarović