Zoltan Balaž Piri, predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Predstavljam Koordinaciju i Mađare u javnosti i institucijama

Zoltan Balaž-PiriZagrebački Mađar Zoltan Balaž-Piri volenterski obnaša dvije funkcije; predsjednik je Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba. Na taj angažman troši mnogo slobodnog vremena, ali drži da je njegova dužnost pridonijeti kvaliteti života nacionalnih manjina Grada Zagreba i približiti njihovu kulturu i tradiciju javnosti.

Koliko ima nacionalnih manjina u Zagrebu?
U Zagrebu su 22 manjine, ali ih u sustavu vijeća i predstavnika trenutačno funkcionira 18, devet vijeća i devet predstavnika. Austrijska, turska i rumunjska manjine su blizu praga da bi se mogle osnovati kao i ostale.
Koja manjina broji najviše pripadnika?
Srpska nacionalna manjina ima najviše pripadnika u gradu Zagrebu, po brojnosti slijede bošnjačka, albanska i romska, a podjednako su zastupljeni Česi, Mađari i Crnogroci….
Koja je nacionalna manjina najstarija?
Teško je definirati koja je manjina najstarija; češka, mađarska i talijanska definirane su davno kao manjine na ovim prostorima ili u gradu Zagrebu. I ostale narodnosti postoje u gradu Zagrebu, ali je pitanje otkad se definiraju kao nacionalna manjina. Za vrijeme bivše države bošnjačka, makedonska i crnogorska nisu bile definirane kao manjine, taj su status dobile u novijoj povijesti. Definiramo češku i mađarsku zajednicu kao najstarije manjine; češka je prošle godine slavila 135. godina Češke besede, a mađarsko društvo Ady Endre iduće godine slavi 80. godišnjicu. To su manjine koje postoje iz prijašnjih sustava….
Što podrazumijeva pozicija predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Zagreba?
Predsjednik vodi Koordinaciju koju u Zagrebu čini 18 manjina koje između sebe biraju predsjednika, odnosno vijeća ili predstavnici manjine biraju predsjednika Koordinacije koji je predstavlja u javnosti i u institucijama grada Zagreba. Jedan je od tri člana koji sudjeluje u radu Odbora za nacionalne manjine Gradske skupštine Grada Zagreba. Osim obveza da vodi samo Koordinaciju, vodi i sastanke, odgovara za financije….
Kako je Koordinacija pridonijela povećanju kvalitete suradnje između predsjednika vijeća i predstavnika nacionalnih manjina?
Koordinacija po samom nazivu asocira na to s kojim ciljem je osnovana. U svakom slučaju zagrebačka Koordinacija može se pohvaliti predstavljanjem svih 18 nacionalnih manjina prema Gradu da bi se ostvarili naši zajednički ciljevi, interes u samom Gradu i da bi pomogla lokalnoj samoupravi u komuniciranju s tim nacionalnim manjinama. To je tijelo koje s jedne strane povezuje s javnosti, a s druge ima zadaću pomoći u komuniciranju između tih 18 manjina u suorganizaciji i povezivanju te organiziranju obilježavanja zajedničkih datuma.
Kakva je povezanost i interna komunikacija među nacionalnim manjinama? Jeste li zadovoljni?
Svakako bi trebala biti bolja, ali postojanje Koordinacija je uvelike pomoglo da se određena događanja ne preklapaju koliko je to moguće. Jasno je da je nepostojanje takve Koordinacije totalno otuđilo jednu nacionalnu manjinu od druge. Apsolutno je važno postojanje Koordinacije preko koje upoznajemo jedni druge.
Koji su rezultati djelovanja Koordinacije?
Ono što bih naglasio, mada je teško pričati o svome mandatu, je da su se zahvaljujući Koordinaciji nacionalne manjine otvorile prema građanima grada Zagreba. Nema getoiziranja, otvaranju naših manifestacija građanima Zagreba pridonijela je Koordinacija organizacijom Dana nacionalnih manjina koji se svake godine, uz pomoć Turističke zajednice i Grada Zagreb, održava u lipnju mjesecu u Zagrebu na Zrinjevcu. To je rado viđena manifestacija.
Kakvi su planovi Koordinacije za 2015.?
Ovo je izborna godina što znači da će se sve manjine reizaktivirati, pa tako i Koordinacija. Tako da je iz ove pozicije teško govoriti o planovima Koordinacije jer je pitanje kakav će sastav biti. Jasno da smo napravili i donijeli plan. Do osnutka novog mandata odradit će se svi programi i događanja koja smo imali prošlih godina; izdat ćemo knjigu o nacionalnim manjinama u Gradu Zagrebu, održavati smotre nacionalnih manjina na Zrinjavcu i sve one zadatke koje imamo u prvom polugodištu.
Ujedno ste i predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba. Kakav ste Mađar službeno, a kakav privatno?
To je teško odvojiti. Ne odvajam to, međusobno se znamo našaliti na taj račun. Ne postoje profesionalni Mađari jer bi to značilo da netko prima naknadu za društveni rad. Smatram i osobno, a i mi u Vijeću i u manjini, da samim tim što smo pripadnici mađarske nacionalne manjine i takvim se izjašnjavamo je obveza koju čovjek treba obavljati.
Kako se u vašoj obitelji njeguju mađarski običaji, kultura i tradicija?
Oženjen sam Hrvaticom, moja djeca su iz miješanog braka, ali polazili su mađarski vrtić i školu koja je prva četiri razreda dvojezična tako da, hvala Bogu, govore mađarski.
Jesu li svi u obitelji naučili kuhati gulaš?
To je već lakše preuzeti. Moja supruga kuha mađarska tradicionalna jela, ali kad smo se oženili bili su joj vrlo čudni neki recepti. Mađarska kuhinja se dosta razlikuje od hrvatske; miješaju se slana i slatka jela, primjerice, neki umaci od voća se serviraju uz meso. Trebalo je malo vremena da moja supruga navikne na to.
Mađarski vam je maternji jezik, ali hrvatski svakodnevo govorite i na njemu razmišljate. Koji je od ta dva jezika ljubavniji? Je li ljubav lakše izraziti na mađarskom ili hrvatskom?
Ah, jasno da mi je lakše na hrvatskom…. Zato što to imam prilike ljubav izražavati prema supruzi Hrvatici. Kad se radi o uobičajenoj komunikaciji onda to ovisi o sugovorniku, naravno da, ovisno o situaciji, sa svojim sunarodnjacima govorim mađarski.
Ima li u mađarskom toliko mnogo riječi koji označavaju jedan pojam kao u hrvatskom?
Apsolutno.
Kakva je vaša povezanost s Mađarskom?
Najviše proizlazi iz funkcije koju sad obavljam. Imam tamo daljnju rodbinu, ali više sam vezan s matičnom državom preko funkcije u Vijeću mađarske nacionalne manjine.
Imate li u Mađarskoj prijatelje koji nemaju veze s vašom funkcijom?
– Imam prijatelje iz školskih dana koji su se iselili u Mađarsku i s njima kontaktiram. Imam i poznanike koje sam stekao radeći u raznim firmama. Zbog pozicije koju obavljam u nacionalnoj manjini održavam brojne kontakte i s Hrvatima u Mađarskoj.
Za koga navijate kad igraju mađarska i hrvatska nogometna reprezentacija?
To je zanimljivo i teško pitanje koje i mi Mađari u Hrvatskoj sami sebi postavljamo. Kad je takva utakmica volimo navijati za Mađarsku, ali u mom slučaju je to gotovo pa isto.
Što znači vaše ime na mađarskom?
Zoltan – vođa vezira, ima neke veze sa sultanom.

Autor: Slavica Šarović