RAMIZ AJDIN, predsjednik romske udruge Perspektiva

MOJ CILJ JE EDUKACIJA ROMA
Romski aktivist Ramiz Ajdin nedavno je osnovao udrugu Perspektiva s ciljem edukacije Roma. Ajdin je i vijećnik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba koji je u posljednjih godinu dana sudjelovao u nekoliko akcija poput doniranja školskog pribora romskim učenicima,

Opširnije