S LJUBAVLJU, DEA 2

Društvo albanskih umjetnika Hrvatske DEA, upućuje poziv piscima iz Hrvatske, Europe i svijeta za sudjelovanje u međunarodnom književnom zborniku kulturne raznolikosti S ljubavlju, DEA 2  koji sufinancira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske u sklopu manifestacije Drugi  međunarodni susreti kulturne raznolikosti 2020. koji promiče suživot, humanizam i toleranciju.

Propozicije:

Tema rada je poezija, proza ili priča: ljubav, humanizam, tolerancija i Covid-19.  Poslati jedan lektorirani rad (objavljeni ili neobjavljeni) ne duži od dvije kartice, u word dokumentu, font: Times New Roman, veličina slova 12. Biografija autora napisana u trećem licu, do 10 rečenica. Autori su dužni u pozivu navesti: ime i prezime, adresu: grad i poštanski broj, država i kontakt telefon, te e-mail adresu. Rad snimiti u audio–vizualnom obliku (mobitel ili video kamera) i poslati na email: dauh.dea@gmail.com.

Rok za slanje radova: 31. kolovoza 2020. adresa e-mail: dauh.dea@gmail.com