PREDSTAVLJANJE KNJIGE TATJANE PUSKADIJA RIBKIN I INNE GRUBMAIR

U petak, 22. ožujka 2019. u 12 sati, u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21 u Zagrebu, bit će predstavljena knjiga Tatjane Puskadija Ribkin i Inne Grubmair
“Emigranti iz Rusije u Zagrebu. Životi i sudbine”.

Na prezentaciji će biti predstavljen internetski resurs “Ruska nekropola u Zagrebu”.