OKROGLO MIZO – UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA HRVAŠKEM

U petek, 11. november 2022., Inštitut za narodnostna vprašanja – Enota Reka Podpinjol 43 (Slovenski dom), Reka, Hrvaška, organizirata okroglo mizo z naslovom Učenje slovenskega jezika na Hrvaškem

10:00 – 10:15 Pozdravni nagovor organizatorja

10:15 – 11:30 Prvi del

10:15-10:30 – Tatjana Vučajnk: Z besedili in jezikovnimi strukturami lahkih nog naokrog v jezikovno heterogenih skupinah pri poučevanju in učenju slovenščine

10:30–10:45 – Irina Moira Cavaion: Slovenščina kot sosedski jezik – projekt Contatti!

10:45-11:00 – Katalin Munda Hirnök: Slovenski jezik v vrtcih v Porabju

11:00-11:15 – Simona Gotal: Študij slovenščine v Zagrebu

11:15-11:30 – Klemen Lah: Prvi koraki reškega lektorata

11:30 – 11:45 Odmor za kavo

11:45 – 13:00 Drugi del

13:00 – 14:00 Diskusija Moderator: Barbara Riman

Stik:

  1. Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja – Enota Reka barbara.riman@guest.arnes.si
    mob. +385 91 54 36 80
    mob. +386 30 323 386

Natko Štiglić, Inštitut za narodnostna vprašanja – Enota Reka natko.stiglic@guest.arnes.si