GRB I ZASTAVA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama članka 33. stavak 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, na sjednici održanoj 21. listopada 2017. donijela je Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. siječnja 2018. jednoglasno je dao suglasnost na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Usvajanjem navedene Odluke bošnjačka nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, može isticati prihvaćen grb i zastavu sukladno propisima službene uporabe i načina korištenja zastave i simbola nacionalnih manjina, izvijestio je Harun Omerbašić, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalna manjine Grada Zagreba i Koordinacije županijskih vijeća i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.