U SPOMEN BÉLE BARTÓKA

Glazbenim programom „Večer Béle Bartóka”, održanim u Mađarskom kulturnom društvu „Ady Endre” u Zagrebu, obilježena je 135. godišnjica od rođenja tog velikog mađarskog glazbenika. Rođen je 1881., a bilo mu je samo deset godina kad je prvi puta nastupio kao pijanist. Poslije je veliki uspjeh doživio izvedbom „Drvenog princa”, a potom i opere „Dvorac Modrobradog”. Kao protivnik nacizma, Bartók je 1940. napustio Mađarsku i otišao u New York u SAD-e. Tamo se bavio obradom zbirke narodnih pjesama i zapisao ih više od deset tisuća, a posebno se bavio mađarskom glazbom. Bartók u Americi nije bio sretan, obolio je od leukemije, a uspjeh je doživjelo samo jedno njegovo djelo „Koncert za orkestar”. Umro je 1945. i pokopan je u New Yorku, ali ga Mađari nisu zaboravili i 1988. Bartókovi posmrtni ostaci preneseni su i pokopani na groblju u Budimpešti.

U programu „Večer Béle Bartóka” nastupili su glazbena sekcija i Mješoviti zbor „Ady Endre”, a Tomislav Parmač je svirao glasovir.

Izvedena su djela; Elindultam szép hazámbul, Csillagok, csillagok, Megyen már a hajnalcsillag, Ha felmegyek a budai nagy hegyre, Amott megy egy kislány, A gyulai kert alatt, Mikrokozmosz – 146. Ostinato, Mikor gulásbojtár voltam, Érik a szőlő, Erdők, völgyek, Száraz ágtól, Feketeföld, Ablakomba, ablakomba, Kikelet, kikelet, Este van már i Áttal mennék én a Tiszán.