SLATKO BLAGO CRNE GORE

Izložba “Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore.” otvorena 10. studenog 2016. u Crnogorskom domu u Zagrebu privukla je veliki broj posjetitelja. Predstavljeno im je 14 nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore: 1. vještina izrade i ukrašavanja crnogorske narodne nošnje, 2. crnogorski oro, 3.  Bokeljska mornarica, 4. Kult svetog Vladimira, 5.  običaj Fašinade, 6. vještina izrade čunova, 7. vještina izrade Dobrotske čipke, 8. vještina izrade Dobrotske/Peraške torte, 9.  tradicionalne igre kolašinskog kraja, 10. legende o nastanku Kotora, 11. predanje o Pavi i Ahmetu, 12. Legenda o tri sestre, 13. Legenda o ljubavi Peraštanke Katice Kalfić i francuskog vojnika i 14. Bokeljska noć. U posljednjih nekoliko godina prikupljena je obimna dokumentacija o dobaru nematerijalnog kulturnog nasljeđa Crne Gore. Postojeća dokumentacija, zajedno s novim inicijativama za uspostavljanje zaštite, čini polazište u postupcima utvrđivanja kulturno – historijske vrijednosti naslijeđenih osobnosti i značaja jezika, govora, predanja, usmene književnosti i drugog usmenog izraza, izvođačke umjetnosti, običaja, obreda i svečanosti, znanja ili vještina vezanih za prirodu i svemir, te kultnih i znamenitih mjesta, ali i tradicionalnih zanata i vještina. Vrjednovanje i zakonsku zaštitu očekuju brojna nematerijalna dobra, a od 2012. do 2016.godine valorizirano je 14 nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore, koja su koja su prezentiramo na ovoj izložbi.

Na izložbi su sudjelovali: dr. sc. Anastazija Miranović, koordinator Radne grupe na pripremi izložbe nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore u Hrvatskoj, direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, mr. sc. Mileva Pejaković-Vujo-Šević, članica Radne grupe, Pomorski muzej Kotor, dr. sc. Branko Banović, član Radne grupe, Zavičajni muzej Pljevlja, Tanja Vujović, članica Radne grupe, Uprava za zaštitu kulturni dobara- Cetinje, Tanja Rajković, članica Radne grupe, Narodni muzej Crne Gore -Cetinje. Nematerijalno kulturno blago Crne Gore na ovoj je izložbi oživljeno i narodnim nošnjama koje su prigodno odjenulu mladi, stasiti Crnogorci, a njome se moglo i zasladiti dorotskom/peraškom tortom pristiglom iz Boke Kotorske.

Bio je ovo i trenutak za povratak korijenima pa su u publici, naravno, najbrojniji bili Crnogorci: Dimitrije Popović, Maja Perfiljeva, Milka Babović, Dušan Mišković, Danilo Ivezić, Milanka Bulatović, te člnovi Vijeća CNMGZ. Posebni gosti stigli su iz Crne Gore; Ivo Škanata, predsjednik Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809, te članovi Velikog vijeća Hrvatske bratovštine.

Izložba je održana u sklopu programa Dani crnogorske kulture 2016., a organizirali su je Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Društvo Crnogoraca i priljatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb.