SEMINAR ZA UDRUGE NACIONALNIH MANJINA

U četvrtak, 7. prosinca 2023. u 10 sati, Novinarski dom, Perkovčeva 2, Zagreb, Savjet za nacionalne manjine RH održat će seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2024. godinu i predaji godišnjih izvještaja o ostvarivanju programa i utroška sredstava iz državnog proračuna za 2023. godinu.

Prijave za sudjelovanje poslati do utorka 5. prosinca 2023.