SASTANAK PREDSTAVNIKA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTAVA ISTRE

U subotu, 14. studenoga 2020. u organizaciji SKD Lipa, Buzet, održat će se sastanak predstavnika slovenskih kulturnih društava Istre i posjet muzeju Parenzana u Livadama.