SASTANAK PREDSTAVNIKA MANJINSKIH ZBOROVA KVARNERA

U subotu, 14. studenoga 2020. u 18 sati, u Češkom domu u Rijeci, biti će sastanak predstavnika manjinskih zborova Kvarnera. Organizator je Slovenski dom KPD Bazovica.