PREDAVANJE O JURAJU HAULIKU

U utorak, 21. svibnja 2019. u 18 sati, u Češkom narodnom domu u Zagrebu, održat će se predavanje Juraj Haulik – hrvatski kardinal i zagrebački nadbiskup, povodom 150. obljetnice smrti velikana u hrvatskoj i slovačkoj povijesti. Predavačica je dr. sc. Agneza Szabo.
Organizatori su Matica slovačka Zagreb u suradnji s Predstavnikom slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba.