POLAGANJE VIJENCA NA SPOMENIK JÓZSEFA ANTALLA

Veleposlanstvo Republike Mađarske u Zagrebu i organizacije zagrebačkih Mađara u srijedu 13. travnja 2016. u 15 sati položit će vijence kod spomenika/biste Józsefa Antalla, prvog demokratski izabranog premijera Mađarske, u ulici Józsefa Antalla u Zagrebu. Organizator je Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.