PJESNIKINJA BOKE

Večer s crnogorskom pjesnikinjom Dubravkom Jovanović održana je večeras u Crnogorskom domu u Zagrebu koja se publici predstavila stihovima o Boki kotorskoj. Sudjelovali su Željko Brguljan, Dušan Mišković, predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba koje je organizator događaja, i autorica.

Dubravka Š. Jovanović rođena je 1958. godine u Kotoru, a o sebi kaže: „Dijalog postanka, Kamenog cvijet, Na šotani bokeške otmjenosti, Iza koltrine, Boka Plavo ćuti, Pontapeti…, moje su knjige i ja u njima bez tajni, bez početka i kraja… Pišem pjesme jer imam kome da ih dam… Pišem za moje kojih nema, i moje koji me vole, za prijatelje koji su me davno pročitali, i za ovaj grad u kome je moj prvi korak ostao na pjaceti… Pišem jer mi je gušt…“

Hrvatski pisac i književni kritičar Tonko Maroević o poeziji Dubravke Jovanović je napisao: „Zanesena svojom Bokom, obilježena ljubavlju prema bližnjima, nadahnuta doživljajima ‘male’ svakidašnjice i ‘velike’ povijesti svog zavičaja, potaknuta viđenjem, slutnjom, čežnjom ili sjećanjem na pojave i ljude koji joj znače, Dubravka Š. Jovanović nastavlja ispisivati svoj lirski kanconijer i objavljivati zbirke svoje neravnodušnosti prema svijetu i sudbini, prema ljepoti i ljubavi…“