OBAVIJEST SLOVENSKOG DOMA ZAGREB

Spoštovani,

v nadaljevanju z vami delimo obvestilo Veleposlaništva RS v Zagrebu.

Iz Veleposlaništva RS v Zagrebu nas obveščajo, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 15/2024 objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Po odloku se za dan razpisa, ko začnejo teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 11. marec 2024, za dan splošnega glasovanja na vseh voliščih v državi in v tujini pa nedelja, 9. junij 2024.

Vse zainteresirane obveščamo, da bo volišče na Veleposlaništvu RS v Zagrebu vzpostavljeno v nedeljo 9. junija. 2024, od 9.00 do 17.00 ure, in v nadaljevanju podajamo informacije o možnostih glasovanja.

 

Kako lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji?

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko v tujini glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (v nadaljevanju DKP), če je na DKP v državi bivanja volivca vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.

Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti  skupaj z navodilom na stalni naslov v tujini poslala volilno gradivo (večjo in manjšo ovojnico, volilno karto in uradno prazno glasovnico). Volivci lahko izpolnjen volilni material pošljejo na naslov okrajne volilne komisije v RS ali na naslov DKP, če je v državi njihovega bivanja vzpostavljeno volišče.

Izseljenci, vpisani v posebni volilni imenik, imajo pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je v državi njihovega prebivanja vzpostavljeno volišče.

Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo (DVK), in sicer najkasneje do 3 dni pred dnevom glasovanja. DVK mora obvestilo prejeti najkasneje do 5. junija 2024 do 24.00 ure po slovenskem času.

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji na volišču OMNIA lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=7505

Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=7506

V posebnem volilnem imeniku so vpisani tisti izseljenci, ki pri izvedbi prejšnji volitev poslancev v EU niso podali izjave, da glasujejo v drugi državi članici.

Državljan Republike Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve vpisan v volilni imenik v drugi državi članici se v volilni imenik Republike Slovenije lahko ponovno vpiše, če v drugi državi članici zahteva izbris iz imenika druge države članice, in če druga država članica z izbrisom seznani MNZ RS, ali če državljan  Republike Slovenije na MNZ RS sam poda zahtevo, da bo volilno pravico ponovno izvrševal v RS.

V primeru, da se državljan odloči sodelovati na evropskih volitvah v drugi državi članici EU, bo pristojni organ te države obvestil MNZ RS, da je državljan RS vpisan v  volilni imenik v drugi državi članici. V tem primeru bo MNZ državljanu v evidenci volilne pravice vpisala prenehanje volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.

 

Kako lahko glasujejo volivci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja v tujini?

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je v državi njihovega začasnega bivanja vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine.

Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo (DVK) najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja.

DVK mora obvestilo prejeti najkasneje do 9. maja 2024 do 24.00 ure.

Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=7505

Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=7506