NASTUP JETELIČEKA I LIPE U SLOVENIJI

U petak, 25. svibnja 2018. u 19 sati, u Kulturnom domu Šmarje pri Jelšah u Sloveniji, nastupaju folklorna skupina Jeteliček i glazbeno-voklana skupina Lipa.