MANIFESTACIJA “MILJEVAČKI DANI KUKURUZA”

U subotu, 15. rujna 2018., u Miljevcima će se održati «11. miljevački dani kukuruza». Organizator je Matica slovačka Miljevci.