MAĐARSKI NARODNI PLESOVI BARANJE

Folklorna skupina mladih “Talicska” i sastav „Triliom“ udruge mađarske mladeži „Hercegszőlősi Mihály” održat će 18. ožujka 2016. u 19 sati kulturno-umjetnički program u Češkom domu u Zagrebu, Šubićeva 20.
„Talicska“ i „Trilium“ predstavit će zagrebačkoj publici mađarske narodne plesove i pjesme povijesnih mađarskih regija.
Organizator programa je Savez mađarskih udruga, a suorganizatori su Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre“ i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.