IZLOŽBA PLES BOJA

U srijedu, 6. listopada 2021. u 17 sati, u Slovenskom domu u Zagrebu, Masarykova ulica 13/1, bit će otvorena skupna izložba Ples boja – Dance of colours na kojoj će dvadeset slikara Ludvig dizajna predstaviti svoje radove.