IZLOŽBA “MRTVARE”

U utorak, 5. srpnja 2022. u 19 sati, Islamski centar Zagreb, Prilaz Safvet – bega Bašagića 1, Zagreb, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju u spomen na genocid nad Bošnjacima Srebrenice i Podrinja organiziraju izložbu „MRTVARE“ Memorijalnog centra Srebrenica i fotografa Armina Durguta.