DR. FEODORA FISCHER-SARTORIUS RAZVILA JE SOCIJALNU PEDIJATRIJU I PEDIJATRIJSKU PATRONAŽNU SLUŽBU

Pedijatrica dr. Feodora (Feđa) Fischer-Sartorius, zaslužna je i za osnivanje Dječje klinike u Klaićevoj u Zagrebu, a razvila je socijalnu pedijatriju i pedijatrijsku patronažnu službu u Hrvatskoj. Rođena je 4. ožujka 1901. godine u židovskoj obitelji u Sielecu, mjestu koje je tada pripadalo Poljskoj, a sada je u Ukrajini, otkud je otišla na studij medicine u Hamburg u Njemačku gdje je 1923. diplomirala na Medicinskom fakultetu. Bila je među malobrojnim djevojkama koje su tada studirale medicinu. Specijalizirala je pedijatriju 1931. u Münsteru i nekoliko godina radila kao asistentica na sveučilištu. U Hrvatsku je došla 1937. i ostavila je značajan trag u povijest hrvatske medicine. Dolazeći u Zagreb znala je da neće zateći vrhunske radne uvjete kakve je imala u Njemačkoj. U Hrvatskoj je prvi dječji odjel osnovan 1904. u Bolnici Milosrdnih sestara u Zagrebu, a 1906. donesen je Zakon o zdravstvu prema kojemu su roditelji dužni zatražiti medicinsku pomoć za bolesno dijete, što je bio preduvjet za organizaciju socijalno-zdravstvene zaštite majki i djece. Godine 1908. započeo je s radom Gradski dječji ambulatorij u Ilici 29 u Zagrebu, a zbog sve većeg broja stanovnika otvorene su još tri dječje ambulante u Savskoj, Selskoj i Hirčevoj ulici. Nakon Drugog svjetskog rata otvoren je i novi ambulatorij u Bosutskoj, Duvanjskoj i Bogišićevoj ulici. Gradnja prve privatne bolnice u Hrvatskoj započela je početkom 20. stoljeća u Zagrebu i bila je posljednja bolnica izgrađena u Habsburškoj Monarhiji a nalazila se na mjestu današnje Klinike za dječje bolesti.

Po dolasku u Hrvatsku Feđa je počela raditi u Gradskom dječjem ambulatoriju, a od 1940. bila je upraviteljica školske poliklinike u Koprivnici. Godine 1943. pridružila se partizanima gdje je bila liječnica i zdravstvena referentica. Nakon Drugog svjetskog rata radila je 1945.-1946. na Dječjem odjelu Zakladne bolnice, danas KB Sveti Duh, a potom na dječjem odjelu Bolnice milosrdnih sestara, danas KBC Sestre milosrdnice. Potom je bila načelnica Uprave za zaštitu majki i djece Komiteta za narodno zdravlje Vlade FNRJ, te voditeljica Odjela za zaštitu majki i djece NRH.

Dr. Feodora (Feđa) Fischer-Sartorius imala je golemu ulogu u osnivanju Dječje bolnice u Klaićevoj u Zagrebu gdje je 1951. godine započela s radom Dječja kirurška bolnica za liječenje djece do 14 godina, a kasnije joj su joj dodani odjeli interne medicine i pedijatrije. Početkom pedesetih godina 20. stoljeća, preuređenjem i dogradnjom zgrada u današnjoj Klaićevoj započela je prva etapa gradnje Centra za zaštitu majki i djece gdje je Feđa bila ravnateljica i pri čemu je imala veliku podršku kolega, ali i UNICEF-a bez čije pomoći brojni njezini planovi ne bi bili realizirani. Zbog svojih je postignuća petnaest godina bila i predsjednica UNICEF-a u Hrvatskoj. Na obje pozicije ostala je do umirovljenja 1964. godine.

Bavila se edukacijom roditelja o zdravlju djece, organizirala je tečajeve za primalje, poslijediplomske tečajeve za liječnike i trogodišnju Školu za dječje njegovateljice. Objavljivala je testove u inozemnim i domaćim zdravstvenim časopisima, pisala priručnike za učenike medicinske škole, razvila je socijalnu pedijatriju i organizirala terenske ekipe za suzbijanje pobola i pomora dojenčadi, te pedijatrijsku patronažnu službu. Pokrenula je 1956. prvi pedijatriski časopis Bilten Centra za zaštitu majke i djeteta koji je uređivala. Godine 1959. postala je docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bila je majka svjetski poznatog psihijatra Normana Sartoriusa kojega je rodila 1935. u Njemačkoj, a koji je radio i živio u Švicarskoj. Dr. Feodora (Feđa) Fischer-Sartorius umrla je 12. rujna 1990. u Ženevi u Švicarskoj.

 

Tekst je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.