ULOGA DIPLOMACIJE U OBNOVI CRNOGORSKE NEOVISNOSTI

Pred brojnim pripadnicima crnogorske nacionalne manjine u Crnogorskom domu u Zgrebu promovirana je knjiga Diplomacija za neovisnost dr. sc. Ane Radović Kapor. Autorica je opisala ulogu crnogorske diplomacije u obnovi crnogorske državne neovisnosti s posebnim osvrtom na razdoblje 2003.-2006. godine. Ostvarivanje suverenosti ovisilo je o unutarnjim prilikama, odnosima sa Srbijom i međunarodnim akterima u čemu su crnogorski diplomati odigrali presudnu ulogu. Knjigu su predstavili autorica, prof. dr. sc. Nenad Prelog i prof. dr. sc. Božo Skoko, a promociju je vodio prof. dr. sc. Petar Popović.

Ana Radović Kapor preddiplomski studij politologije završila je 2006. godine na Florida Atlantic University, a diplomski studij Interdisciplinary Master’s in East European Studies and Research (MIREES) na Università degli studi di Bologna završila je u Italiji 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „The role of Montenegrin diplomats in the independence of Montenegro 2003–2006“ obranila je 2021. godine na Sveučilištu u Zadru i Međunarodnom sveučilištu Libertas. Radila je u crnogorskom Ministarstvu vanjskih poslova i Veleposlanstvu Crne Gore u Zagrebu. Od 2016. je vanjska suradnica na Međunarodnom sveučilištu Libertas, a od 2020. i na Veleučilištu Edward Bernays. Gostovala je kao predavač na Sveučilištu Connecticut i na OTH Regensburg. Istraživački interesi su joj diplomacija, diplomacija malih država i diplomatsko-konzularne prakse.