TRIBINA “PREVENTIVNO ZDRAVLJE ŽENE”

Predavanje za pripadnice romske manjine

U organizaciji Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda i Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba 15. prosinca 2015. u Zagrebu je održana tribina “Preventivno zdravlje žene”.

Tribinu je vodila Maja Marić Bajs, dr. med. spec. javnog zdrastva, voditeljica Centra za reproduktivno zdravlje Nastavnog zavoda javnog zdrastva “Dr. Andrija Štampar” i koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice. Dr. Marić Bajs je održala predavanje o prevenciji spolnih bolesti, humanom papiloma virusu, HPV, i raku vrata maternice, kao i o uzrocima i posljedicama te bolesti. Objasnila je kako dolazi do infekcije, kako se prenosi, kakve su komplikacije te kako se bolest dijagnosticira i liječi, kao i gdje se može obaviti testiranje na spolno prenosive bolesti.

Istaknula je da se u Centru za mlade može dobiti savjet o spolnom i reproduktivnom zdravlju i obavijestila žene u publici koje nemaju izabranog ginekologa, a nazočne su bile većinom pripadnice romske nacionalne manjine, koji zagrebački ginekolozi primaju nove pacijentice.

Dr. Marić Bajs je ženama u publici podijelila i pozive Ministarstva zdravlja za besplatno obavljanje Papa testa.

Održavanje ovakvih tribina je od velike važnost jer educira žene o važnosti čuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, kao i o pravu na izbor ginekologa. Posebnu važnost edukacija ima za pripadnice romske nacionalne manjine dio kojih nije dovoljno integriran u društvo što se održava općenito na kvalitetu njihova života s posebnim naglaskom na zdravlje.

U ime organizatora tribine nazočne je pozdravio Muhamed Zahirović, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, a tribini su nazočili i Neđatin Kamberovski, potpredsjednik Vijeća, Mirela Beko, predstavnica romske nacionalne manjine Zagrebačke županije, Ana D alipovska, predsjednica Centra za provedbu integracije Roma u RH i EU, Jasmin Novak, članica Udruge Iris, te Ines Fazlievski, vijećnica Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Žene u publici pokazale su veliko zanimanje za predavanje što znači da bi češće trebalo organizirati tribine o zdravstvenoj tematici kako bi se što veći broj pripadnica romske nacionalne manjine eudcirao o važnosti čuvanja zdravlja.

Nakon predavanja upriličeno je druženje uz zakusku na kojem su pripadnice romske manjine mogle postaviti pitanja koja su ih zanimala.