SKUPŠTINA I PROSLAVA DANA ŽENA

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije održalo je godišnju skupštinu na kojoj je usvojen financijski plan i program za 2022. godinu. Poslije je Salih Huremović, predsjednik Vijeća, podijelio ruže vijećnicama te je održana proslava povodom Dana žena.