REAGIRANJE VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

NOVIM PRORAČUNOM GRAD ZAGREB ONEMOGUĆAVA RAD NACIONALNIH MANJINA

Prijedlogom proračuna Grada Zagreba za naredni period, sredstva predviđena za financiranje aktivnosti nacionalnih manjina smanjena su za više od 50%, što gotovo u potpunosti onemogućava njihov rad.

Prijedlogom proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu, dokumentom koji je krajem prošlog tjedna stigao na adresu Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, za financiranje tijela nacionalnih manjina u Zagrebu predviđena su značajno smanjena sredstva u odnosu na prethodne godine, prijeko potrebnih za njihov rad i provođenje aktivnosti od izuzetnog značaja za promociju i očuvanje njihovih nacionalnih identiteta, iako već kontinuirano zadnjih nekoliko godina dolazi do smanjenja na svim razinama.

Za razliku od dosadašnjeg iznosa za financiranje rada nacionalnih manjina, koji je tijekom proteklih godina varirao između 11 i 13 milijuna kuna, novim prijedlogom proračuna za narednu godinu za tu svrhu predviđeno je tek pet milijuna kuna godišnje.

Predviđeni iznos proporcionalno se sukladno broju pripadnika raspodjeljuje na sva vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba, a obuhvaća plaće za zaposlenike, nagrade za rad vijećnika, troškove hladnog pogona te financiranje kulturnih programa. Novim planom ostali rashodi zaposlenim osobama biti će ukinuti u potpunosti, nagrade za rad vijećnika smanjene za gotovo 700 kuna u bruto iznosu, režijski troškovi bit će pokriveni samo djelomično, dok za kulturne programe nisu predviđena nikakva sredstva.

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić izrazio je zaprepaštenost takvim prijedlogom Grada, jer će se, kako kaže, u slučaju prihvaćanja takvog prijedloga proračuna Grad Zagreb unazaditi 20 godina po pitanju rada s nacionalnim manjinama.

„Bošnjaci Grada Zagreba već godinama organiziraju prepoznatljive kulturne projekte kao što su Ultramaraton Vukovar-Srebrenica kojim se obilježava sjećanje na žrtve Vukovara i Srebrenice, konvoj Da se nikad ne zaboravi gdje građani Grada Zagreba dobivaju mogućnost posjetiti Memorijalni centar u Potočarima, Dane bosanskohercegovačke kulture i mnogih drugih, za koje sada u gradskom proračunu nema mjesta, a od iznimne su važnosti za sve pripadnike bošnjačke nacionalne manjine ali i za društvo općenito“, istaknuo je Hodžić te dodao kako takvi projekti nadilaze kapacitete nacionalnih manjina, već spajaju gradove i države te povezuju ljude.

Ovim potezom direktno će biti pogođena sva tijela nacionalnih manjina koja svoje predstavništvo imaju na području Grada Zagreba, što bi u slučaju realizacije, izuzetno utjecalo na njihov daljnji rad i razvoj, ali i adekvatno predstavljanje njihovih interesa u Republici Hrvatskoj.