PROSLAVA DANA ŽENA

U ponedjeljak, 7. ožujka 2022. u 18,30 sati, u Kulturno-društvenom centru CO sv. ZI Meglenske, Nova cesta 176 (ulaz sa zadnje strane u suteren) u Zagrebu, održat će se okrugli stol i koktel povodom Međunarodnog dana žena a na temu balansiranje između poslovnog i obiteljskog života. Organizator je Katerina Zeković, predsjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Potvrditi dolazak najkasnije do petka 4. ožujka.