PROSLAVA DANA ŽENA U PULI

U utorak, 8. ožujka 2022. u 19 sati, Centar gradskih udruga „ROJC“, Gajeva 3, Pula, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“ Pula i Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj organiziraju kulturnu manifestaciju „Dani makedonske kulture u Istri“ – Međunarodni dan žena. Program: Etno kreativna izložba – umjetnička keramika Radojke Kramar i pjesničko-glazbena večer. Pokrovitelji su Savjet za nacionalne manjine RH, Istarska županija i Grad Pula.