PREDAVANJE O NOVIM MEMORIJALIMA U SVIJETU

U utorak, 23. listopada 2018. u 19 sati, u auditoriju Židovske općine Zagreb, KD Miroslav Šalom Freiberger, Palmotićeva 16, održava se predavanje na kojem će dr. sc. Snješka Knežević govoriti o novi memorijali u svijetu.