PREDAVANJE MAKEDONSKI I HRVATSKI IDENTITET U 19. STOLJEĆU

U utorak, 12. listopada 2021. u 17,30 sati, na Tribini grada Zagreba, Kaptol 27 u Zagrebu, održat će se predavanje Makedonski i hrvatski identitet u 19. stoljeću: komparativni aspekti.

Predavači su: Goran Korov, doktorand povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji će govoriti o Stjepanu Verkoviću i Makedoniji, prof. dr. sc. Natalija Popovska, direktorica Kulturno-informativnog centra Republike Sjeverne Makedonije u Zagrebu, govorit će o Stjepanu Antoljaku ili traganju po povijesti. Moderator će biti mr. sc. Jangel Malinov, dipl. ing.

Organizator je Makedonsko kulturno društvo “Ohridski biser” Zagreb, a pokrovitelj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH.