Potpora UNICEF-a provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma u Hrvatskoj

Izvor: www.ljudskaprava.gov.hr

Ured za ljudska prava i nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i UNICEF su dogovorili suradnju u izradi Akcijskog plana koji će podržati provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma u Hrvatskoj.

Cilj suradnje je izraditi Akcijski plan za provedbu strategije od 2016. do 2018. godine na temelju evaluacije i uvida o dosadašnjoj provedbi Nacionalne strategije te uz sudjelovanje i raspravu ključnih dionika.

Uz podršku UNICEF-a, okupit će se ključni dionici koji će raditi na izradi nacrta Akcijskog plana na temelju dostupnih podataka i konzultacija s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, vijećima i udrugama romske nacionalne manjine, predstavnicima znanstveno-istraživačke zajednice te predstavnicima agencija Ujedinjenih naroda.

Akcijski plan će odraziti potrebe romske zajednice u Hrvatskoj, razvojne kapacitete javne uprave, osigurati odgovarajuće i pristupačne baze podataka za pokazatelje provedbe i na kraju, stvoriti platformu za sustavno i transparentno praćenje procesa uključivanja romske djece i mladih u hrvatsko društvo.