POLAGANJE VIJENCA NA BISTU SVETOG LADISLAVA

U ponedjeljak, 27. lipnja 2022. u 9 sati, u  vrtu rezidencije Veleposlanstva Mađarske u Zagrebu, bit će položeni vijenci kod biste svetog Ladislava, osnivača Zagrebačke biskupije. Polaganje vijenaca je u organizaciji Mađarskog veleposlanstva uz suorganizaciju Odreda izviđača Mađara „Zrinyi Mikos“ iz Zagreba i Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.