POKOP DR. SC. RADOMIRA PAVIĆEVIĆA

U petak 26. kolovoza 2016. u 14,30 sati na groblju Gaj urni – Krematorij bit će pokopan dr. sc. Radomir Pavićević, koji je umro u 75. godini života u Zagrebu.

Dr. sc. Radomir Pavićević je bio istaknuti liječnik, kirurg i znanstvenik, a od 2001.- 2015. i predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske.

Rođen je 1942. godine u Dolu Pješivačkom, Danilovgrad, Crna Gora, iz kojeg je 1961. došao na studij medicine u Zagrebu.

Odlikovan je 2009. „Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske“ za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.