ODRŽANA 86. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH

Savjet za nacionalne manjine RH održao je 14. studenog 86. sjednicu na kojoj je prva točka dnevnog reda bila informacija o Prijedlogu državnog proračuna RH za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu. Prije nego što je stavio na usvajanje dnevni red, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer pozdravio je prisutnu Bahriju Sejfić, zamjenicu ravnatelja Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine RH, medije i sve članove Savjeta.

Na sjednici je imenovano Povjerenstvo za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije, imenovana je Komisija za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv za 2020. godinu, usvojen je Poslovnik o radu Povjerenstva te zamolbe za prenamjenu sredstava udruga nacionalnih manjina. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, a Tolnauer je naglasio da mogu biti više nego zadovoljni proračunom za 2020.

-Moram istaknuti da po pitanju financiranja manjina, brojnost manjina ne igra nikakvu ulogu. Što se tiče kulturne autonomije isključivo su programi kulturne autonomije ti koji određuju koja će se sredstva izdvajati za nacionalne manjine. Ove godine je rekordna godina i moram u ime Savjeta i svih nas izraziti zahvalnost jer su sredstva ove godine došla na rekordna više od 44,7 milijuna kuna. To je dosad najveći iznos koji smo dobili – rekao je Tolnauer te naveo da svake godine manjinske udruge Savjetu prijave prosječno 1300 programa za koje traže sredstva.