NASTAVNICE MANJINSKIH JEZIKA DOBILE RUŽE I ZAHVALNICE

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba ove je godine posvetila Međunarodni dan žena nastavnicama jezika i kulture nacionalnih manjina koje predaju učenicima koji polaze nastavu po modelu C hrvatskog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Proslava Dana žena održana je 9. ožujka u Češkom narodnom domu u Zagrebu, jer su 8. ožujka sva vijeća imala proslave, predsjednik Koordinacije, Juraj Bahnik čestitao je Dan žena nastavnicama i nastavnim grupama, a Zoltan Balaž Piri, tajnik, podijelio im je zahvalnice i darovao ruže. Bila je ovo prava ženska proslava na kojoj su sudjelovale nastavnice manjinskih jezika, predsjednice i tajnice vijeća te predstavnice nacionalnih manjina.

Bahnik je tom prigodom citirao Jana Amosa Komenskyoga (1592-1670.) koji je napisao: „Naši učitelji ne smiju biti kao stupovi pokraj puta koji samo pokazuju smjer, a sami tamo ne idu. Cilj obrazovanja i mudrosti je da čovjek jasno vidi pred sobom životni put, da njime oprezno korača, pamti prošlost, poznaje sadašnjost i predviđa budućnost.“