MANJINSKI FORUM OBJAVLJEN

Objavljen je godišnji broj Manjinski forum Savjeta za nacionalne manjine RH. Dostupan je na http://www.nacionalne-manjine.info/.