LJETNI KAMP ZA DJECU – IZVIĐAČE IZ ZAGREBA

Od 17. do 22. lipnja 2019. Odred izviđača Mađara „ Zrínyi Miklós“ iz Zagreba, uz potporu Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizira Ljetni kamp za djecu – izviđače iz Zagreba koji će biti u Kopačevu.