KD SLOVENSKI DOM KARLOVEC

25.5. 2022 – Znanstveno predavanje iz cikla STEM – ZTIM 8znanost, tehnologija, inženiring in matematika)

Maj 22022 – Začetek rednega pouka slovenskega jezika