ISLAMSKA TRADICIJA BOŠNJAKA

Tribina četvrtkom Dr. Sulejman Mašović na temu Islamska tradicija Bošnjaka održat će se 25. veljače 2016. u 19,30 sati u Centru za kulturu dijaloga – CKD u Islamskom centru Zagreb, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1. Sudionici su dr. Dževada Šuko, znanstvena suradnica i direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, dr. Elvir Duraković, znanstveni suradnik i mr. Hikmet Karčić, viši stručni suradnik. Tribinu organizira CKD u suradnji s Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka iz Sarajeva i Medžlis IZ Zagreb.

Pozivnica