Informacija o sastanku Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017-2022

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao koordinator izrade Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2021 i Akcijskog plana za njegovu provedbu je nakon potvrđivanja nove Vlade u listopadu 2016., prikupio mišljenja nadležnih tijela. Međutim, s obzirom na veći vremenski odmak od početka djelovanja radne skupine do planiranog početka primjene dokumenata prepoznata je potreba redefiniranja sadržaja i rokova provedbe pojedinih mjera i razdoblja primjene Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pratećeg Akcijskog plana, s obzirom na istek 2016. godine.

U međuvremenu, objavljen je i Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu, slijedom čega je Ministarstvo financija sugeriralo da se primjena navedenih akata planira od 2017. godine. S obzirom na navedeno, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je redefinirao razdoblje primjene akata te pokrenuo proces ponovnog osnivanja radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022.

Danas (27/3), održan je prvi sastanak Radne skupine, na kojem su usuglašena stajališta svih njenih članova da se verzije navedenih akata koje su krajem prošle godine upućene nadležnim tijelima na mišljenje te, već spomenute, redefinirane verzije, zajednički koriste kao polazni radni materijal u procesu izrade nacrta Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pratećeg Akcijskog plana. Očekuje se da će sva mišljenja, iznijeta na današnjem sastanku (od kojih je najviše bilo od strane nevladinih udruga uključenih u proces te nazočnih pravobraniteljstava) biti korištena u izradi Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017-2022.

Radna skupina bi trebala dodatno unaprijediti postojeći nacrt Nacionalnog plana, čije je donošenje planirano u prvoj polovici 2017.

U pogledu ispunjavanja uvjeta vezanih uz korištenje ESI fondova 2014.-2020., Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je predložio redefiniranje roka za ispunjavanje uvjeta te je putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Koordinacijskog tijela zaduženog za praćenje ispunjavanja općih i tematskih prethodnih uvjeta, obaviješten da je preostale uvjete potrebno ispuniti do lipnja 2017. Slijedom navedenoga, okolnost da Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije nije usvojen do kraja 2016. godine neće imati negativne posljedice na korištenje sredstava iz operativnih programa Europske unije.