DVIJE BOŠNJAČKE PREDSTAVE

U utorak, 17. svibnja 2022. u 20 sati, u Centru za kulturu Histrionski dom, Ilica 90, Zagreb je predstava Sarajevski kabare Farisa Pinje, https://histrion.hr/i/456/festivali/gumbekovi-dani/xv-gumbekovi-dani/predstave/7760/sarajevski-kabare/a

Redovna cijena ulaznice iznosi 60 kn, cijena za članove Vijeća i pratnju iznosi 30 kn.

 

Utorak, 24. svibnja 2022. u 20 sati, predstava  predstava Indire Kučuk-Sorguč A onda je nešto puklo.

https://histrion.hr/i/456/festivali/gumbekovi-dani/xv-gumbekovi-dani/predstave/7794/a-onda-je-nesto-puklo/a

Redovna cijena ulaznice iznosi 80 kn a za članove i pratnju 40 kn.

 

Ulaznice se mogu rezervirati u kazalištu na e mail  blagajna@histrion.hr ili tel. 01 54 96 381 i pri tome pozvati se na obavijest Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.