DOĐITE NA KOMEDIJU

U petak, 17. studeni 2017. u 19 sati, u Slovenskom domu, Masarykova 13 u Zagrebu, bit će izvedena komedija „U čekaonici“ autora Rudija Mlinara, a u izvedbi članova literarne sekcije „Jagodni izbor“ iz Društva umirovljenika, Brežice.

Organizatori su Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba i Slovensko kulturno društvo.