DJED MRAZ DONIO DAROVE ROMSKOJ DJECI

Najmlađe pripadnike romske manjine posjetio je Djed Mraz i uručio im darove koje je osiguralo Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba. Djeca su bila oduševljena, a osim što im je uručio darove, Djed Mraz je svirao na gitari i nekoliko blagdanskih pjesama.