DAN VIJEĆA MAKEDONSKE MANJINE ZAGREBA

U srijedu, 12. listopada 2016. u 18 sati u Dvorani Zelene akcije, Frankopanska 1 u Zagrebu bit će proslava Dana Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba. U program sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola Zagreba koji će izvesti recital te pjevačka skupina „Momi biserni“ i ženska pjevačka skupina „Ezerki“.