DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

U nedjelju, 14. svibnja 2017. u 10 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Na manifestaciji će po šesti put 19 nacionalnih zajednice Zagreba (albanska,austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, njemačka, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska, židovska) predstaviti svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno i glazbeno stvaralaštvo, nakladništvo, tiskovine te autohtona jela.

Organizator manifestacije je Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba.