URED ZA PROFILIRANJE BOŠNJAČKOG IDENTITETA

Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u RH i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba predstavili su 29. ožujka u Islamskom centru u Zagrebu Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća. Taj Ured objedinjuje Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (BiH), Bošnjačko nacionalno vijeće (Srbija), Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u RH.

Ovu incijativu Bošnjaci izvan BiH prakticiraju od 2017. s ciljem profiliranja bošnjačkog nacionalnog indentiteta kroz jezik, kulturu i institucije te promicanje tradicije. Trenutačno rade na enciklopediji i pravopisu bosanskog jezika, te osnivaju odbor za književnost. O ciljevima Ureda govorio je Emir Zlatar, glavni tajnik.

Bošnjačka nacionalna vijeća surađuju u okviru Protokola o međusobnoj suradnji i razumijevanju bošnjačkih vijeća i zajednički djeluju na područjima važnima za promociju i oblikovanje temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka bez obzira u kojoj državi žive. Bošnjačka vijeća predstavljali su: prof. dr. Hasan Muratović, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Esad Džudžo, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, i Harun Omerbašić, predsjednik Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u RH.