SVEBOŠNJAČKI KONGRES

U subotu, 9. prosinca 2023. u 10,30 sati, Novinarski dom, Perkovčeva 2 Zagreb, održava se okrugli stol Svebošnjački kongres – Inicijativa BH kulturni centar.

PROGRAM

-10:30 – 11 – prijava sudionika

-11 – 11:10 – pozdravna i uvodna riječ organizatora okruglog stola Bermina Meškića

-11:10 – 12:10 – Inicijativa BH kulturni centaruvodna riječ arhitekta Mesuda Bužimkića

-rasprava

-12:10 – 12:30 stanka

-12:30 – 13:30 – parlamentarni izbori 2024., uvodna riječ predsjednika SABAHA Kadre Kulašina

-rasprava

-13:30-14:30 – preimenovanje Musliman – Bošnjak, registar birača uvodna riječ predsjednik VBNM Grada Zagreba Armina Hodžića

-rasprava

-15:00 – ručak