STUDIJSKO PUTOVANJE ZA ALBANSKE UČENIKE I STUDENTE U ZADAR

U subotu, 7. svibnja 2022. Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba organiziralo je studijsko putovanje za albanske učenike i studente u Zadar radi upoznavanja tradicije zadarskih Arbanasa i istaknutih ličnosti Arbanasa.